Jean-Henri   FABRE
( 1823 - 1915 )
Bibliographie Japonaise

FABURU KONCHUKI

Traducteur Yoshihiko Yamada

Tokyo: 1956
2 volumes, illus., 18 cm.
titre traduit : Souvenirs entomologiques (extraits)


FABURU KONCHUKI

Traducteur Noboru Hiraoka

Tokyo: 1966
250 p., illus., 22 cm.
titre traduit : Souvenirs entomologiques (extraits)


FABURU KONCHUKI

Traducteur Masako Nanba, Junkichi Kanbe

Tokyo: 1973
162 p., illus., 22 cm.
titre traduit : Souvenirs entomologiques (extraits)


FABURU KONCHUKI

Traducteur Minoru Kida

Tokyo: 1980, 1982
20 volumes, illus., 15 cm.
titre traduit : Souvenirs entomologiques


FABURU KONCHUKI : Souvenirs entomologiques

Traducteur Yoshihiko Funazaki

Tokyo: 1994
142 p., illus., 23 cm.
ISBN 4082740201
titre traduit : Souvenirs entomologiques (extraits)


FUSHIGI NA SUKARABE

Traducteur Hiroshi Nakauma

Tokyo: 1991
293 p., illus., 22 cm.
ISBN 4082310010
titre traduit : Souvenirs entomologiques (extraits)


HON'YAKU BUNKOBON

Traducteur

Tokyo: 1927, 1967
62 volumes, illus., 15 cm.
titres traduits : Extraits de Charles Darwin (1809-1882), Jean-Henri Fabre (1823-1915), Henri Poincaré (1854-1912)...


KAN'YAKU FABURU KONCHUKI

Traducteur Yoshihiko Yamada, Tatsuo Hayashi

Tokyo: 1989, 1993
10 volumes, illus., 20 cm.
ISBN 4003391918
titre traduit : Souvenirs entomologiques


SHONEN SHOJO FABURU KONCHUKI :
CHO TO GA NO SEIKATSU

Traducteur Hiroshi Nakamura

Tokyo: 1985
261 p., illus., index, 21 cm.
titre traduit : Souvenirs entomologiques (extraits)


SHONEN SHOJO FABURU KONCHUKI :
HACHI NO SEIKATSU

Traducteur Hiroshi Nakamura

Tokyo: 1985
277 p., illus., index, 21 cm.
titre traduit : Souvenirs entomologiques (extraits)


SHONEN SHOJO FABURU KONCHUKI :
KOCHU MONOGATARI

Traducteur Hiroshi Nakamura

Tokyo: 1986
252 p., illus., index, 21 cm.
titre traduit : Souvenirs entomologiques (extraits)


SHONEN SHOJO FABURU KONCHUKI :
KOGANEMUSHI NO KANSATSU

Traducteur Hiroshi Nakamura

Tokyo: 1982
232 p., illus., index, 21 cm.
titre traduit : Souvenirs entomologiques (extraits)


SHONEN SHOJO FABURU KONCHUKI :
KUMO NO SEIKATSU

Traducteur Hiroshi Nakamura

Tokyo: 1985
251 p., illus., index, 21 cm.
titre traduit : Souvenirs entomologiques (extraits)


SHONEN SHOJO FABURU KONCHUKI :
SEMI TO KAMAKIRI NO KANSATSU

Traducteur Hiroshi Nakamura

Tokyo: 1986
261 p., illus., index, 21 cm.
titre traduit : Souvenirs entomologiques (extraits)


SHONEN SHOJO FABURU KONCHUKI :
TAMAKOROGASHI NO KANSATSU

Traducteur Hiroshi Nakamura

Tokyo: 1982
253 p., illus., 21 cm.
titre traduit : Souvenirs entomologiques (extraits)


SHONEN SHOJO FABURU KONCHUKI :
TAMAKOROGASHI NO SEIKATSU

Traducteur Haruo Furukawa

Tokyo: 1985
21 cm.
ISBN 4036030108
titre traduit : Souvenirs entomologiques (extraits)


SHONEN SHOJO FABURU KONCHUKI :
KOGANEMUSHI NO KANSATSU

Traducteur Hiroshi Nakamura

Tokyo: 1986
232 p., illus., index, 21 cm.
titre traduit : Souvenirs entomologiques (extraits)